ЗДО №2, ”Дзвіночок”, Гайсин
Вінницька область, Гайсинський район

Річний план роботи ЗДО

Розділ І. Аналіз роботи ЗДО  №2 «Дзвіночок»

за 2022/2023 н. р. та завдання

на 2023/2024 н. р.

 

     Заклад дошкільної освіти ясла-садок  №2 «Дзвіночок» Гайсинської міської ради розташований у типовій двоповерховій споруді з проектною потужністю на 260 дітей. У своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція, Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини»,  Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №305 від 12.03.2003 року, зі змінами (Постанова КМУ №86 від 27.01.2021 р.)  Статутом закладу дошкільної освіти ясел-садка №2 «Дзвіночок», Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом ЗДО №2 «Дзвіночок», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими та робочими інструкціями, іншими нормативно-правовими актами.

     На кінець навчального року в закладі нараховувалось 154 дітей, в тому числі  24 дітей раннього віку. У минулому навчальному році функціонувало 13 груп.  Із них:

           4 групи для дітей раннього віку;

3 групи для дітей 4-го року життя;

     3 груп для дітей 5-го року життя;

     3 групи для дітей 6-го року життя.

     Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в закладі облаштовано:

 • дві музично-спортивні зали;
 • кабінет практичного психолога;
 • кабінет соціального педагога;
 • музей українського колориту;
 • методичний кабінет та медичний блок;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 • спортивний майданчик;
 • дослідні ділянки;
 • сад;
 • екологічна стежина;
 • штучні водойми;
 • пташине містечко;
 • міні-музеї в кожній групі ;
 • міні-музей учасників АТО;
 • міні-музей дзвіночка

     Створюючи умови для оптимального розвитку дітей в дошкільному закладі, упродовж навчального року колектив ЗДО спільно з батьками цілеспрямовано(до початку воєнних дій) та плідно працював над збагаченням та оновленням розвивального середовища в кожній групі.

      Всі приміщення обладнані достатньою кількістю необхідного матеріалу відповідно до свого призначення. Утримання та облаштування будівлі та території закладу відповідає вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України 24 березня 2016 року №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів».    

      ЗДО №2 «Дзвіночок» забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень, відвідуючи семі­нари, методичні об'єднання, курси підвищення кваліфікації.

      У закладі працює 59 осіб, в тому числі: педагогічних працівників – 24, вихователів – 18, вихователь-методист – 1, практичний психолог – 1, соціальний педагог – 1, музичні керівники – 3, інструктори з фізкультури – 1,5.

      З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

      Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників,згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи щодо організації і проведення атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. У ЗДО складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

        Хід атестації педагогічних кадрів у закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано проведені засідання атестаційної комісії. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

         У 2022/2023 н.р. було атестовано 4 педагогічних працівники , одному  з яких підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» , одному присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої  категорії», одному педагогу підтверджено відповідність 9 тарифному розряду, одному  встановлено 9 тарифний розряд.  На сьогодні, підвищення кваліфікації педагогічних працівників не обмежується лише курсами, але  здійснюється також  шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти за очною, заочною, дистанційною формами навчання або їхнім поєднанням. Педагоги мають можливість самостійно долучитися до короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, вебінарах, майстер-класах за різними професійними темами і проблемами. Реалізувати самоосвітню діяльність педагоги мали можливість у різноманітних методичних заходах, конкурсах, виставках.

         За рівнем кваліфікації у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії і педагогічні звання:      

 • вища категорія – 9 осіб;   
 • перша категорія – 3 особи; 
 • друга категорія – 7 осіб; 
 • вихователь-методист – 1 особа;
 • старший вихователь – 1 особа.

 

        РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІВ

 

 

Простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників, але пріоритетним завданням продовжує бути підвищення рівня кваліфікації за підсумками атестації, здобуття вищої фахової освіти, робота з молодими спеціалістами та підвищення результативності самоосвіти.

 

РІВЕНЬ ОСВІТИ ПЕДАГОГІВ

 

  За рівнем освіти педагоги мають:

 • Повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю(60%);
 • Повну вищу педагогічну освіту за іншим фахом – (13%);
 • Неповна вища освіта за спеціальністю – (27%)

Значно зріс відсоток працівників з вищою дошкільною освітою

РІВЕНЬ СТАЖУ ПЕДАГОГІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

За стажем педагогічної діяльності : 

 • до 3-х років – 0 осіб;
 • від 3-х до 10-ти років – 6 осіб;
 • від 10-ти до 20-ти років – 10осіб;
 • більше 20-ти років – 12 осіб.

 

Аналіз освітнього процесу

     Вивчення стану освітньої діяльності, результативності роботи

педагогічного колективу здійснювалась за допомогою різних форм контролю, а саме:

*спостереження за діяльністю педагогів — 60 % ;

*анкетування педагогів та батьків — 10 % ;

*аналізу відкритих занять — 25%;

*аналізу контрольних зрізів – 5%;

*аналізу стану здоров'я дітей — 15 %.

      У зв’язку з розвитком нового змісту дошкільної освіти, педагогічний колектив закладу свою діяльність направляв на реалізацію основних завдань:

 1. Продовжував роботу над розвитком пізнавального інтересу дітей дошкільного віку засобами ігрових освітніх технологій.

2. Формування у дітей грамотного українського  мовлення. Розширення знаннь дошкільників щодо особливостей життя , побуту українців, їхніх звичаїв і традицій за допомогою творів народної творчості та літерактурних творів

.3. Формування  у дітей основ сталого способу життя завдяки участі у проєктній діяльності природничо – екологічного змісту.  

                                                      Методична робота

Педагогічний колектив в 2022/2023 н.р. організовував освітній процес за освітньою програмою «Українське дошкілля». З метою реалізації головних завдань адміністрацією закладу дошкільної освіти був переглянутий на основі самооцінки педагогів та оцінки адміністрації рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. В кінці навчального року традиційно було проведено анкетування педагогів з метою оцінювання методичних заходів педагогами та вивченням пропозицій щодо планування на новий навчальний рік.

  З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи освітній процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року такі форми методичної роботи:

- найважливішою формою підвищення педагогічної майстерності, креативності педагогів була педагогічна рада. Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів.

      Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій. Цікаво й змістовно були проведені педагогічні ради:

Педагогічна рада №1: «Аналіз та підсумок роботи за 2021/2022 н.р. та завдання на 2022/2023 н.р..» (установча).

серпень 2021 р.

Педагогічна рада №2: «Українські традиціїяк засіб формування в дітей відчуття приналежності до своєї країни»

листопад 2022р.

Педагогічна рада №3: «Сучасні підходи до розвитку креативності дошкільників»

лютий 2023 р.

Педагогічна рада №4: «Ситуативне моделювання в мовленнєвій роботі з дошкільниками»

Квітень 2023 р.

      Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення під час дискусій, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи, демонстрували мультимедійні презентації з власного досвіду роботи, підбивали підсумки роботи щодо вирішення річних завдань.

Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів була участь у проведенні семінарів:

- семінар-практикум: «Культура мовлення педагогів: чому це важливо?» у  листопаді 2022, лютий , квітень- 2023 р.;

 

 -семінар-практикум «Формуємо психологічне здоров’я дошкільників»  у жовтні 2022 р.;

 -  семінар з елементами тренінгу «Подорож у країну обдарованих»  січень 2023р.;

 -  у січні 2023  організовано і проведено  Методичну платформу «Інноваційні технології в закладі освіти  – сучасний погляд на навчання дітей»;

 - майстер-клас для педагогів «Чарівний світ образотворчого мистецтва: малюємо в нетрадиційних техніках» у жовтні 2022 р.

-майстер – клас « Як активізувати мовлення дитини » січень 2023р.

 

    Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу, підвищилась якість роботи по вирішенню річних завдань.

      Методична робота в ЗДО була максимально гнучкою,з врахуванням умов військового часу, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів – у роботі з педагогами переважали інтерактивні форми методичної роботи, в яких мав можливість взяти участь кожен педагог.

       Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять, серед яких:

 - Мовленнєве заняття  (вихователь Пташка В.Л.);

 - Батьки – партнери та помічники (робота з батьками в дії)провела Штойко М.С.

  - заняття з сенсорикиз використанням LEGO( вихователь Міщенко Л.П.).

      В ході відкритого перегляду, педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної та практичної діяльності за темою, підтримувати дитячу зацікавленість упродовж всього заняття. Кожне переглянуте заняття свідчило про велику попередню роботу з малятами і батьками. У кожного вихователя спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з дітьми; у кожного педагога  були власні творчі родзинки, які варто запозичити іншим та впровадити у свою практику роботи.

     Методична служба закладу дошкільної освіти значну увагу приділяла виконанню Закону України «Про засади державної мовної політики» та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови. Вся ділова документація в ЗДО велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог. Педагоги мають достатній рівень володіння державною мовою. Враховуючи реалії нашого сьогодення, маючи певний досвід роботи з навчання дітей українського мовлення та ознайомлення дошкільників з побутом, традиціями, культурою, історією українського народу педагогічний колектив продовжуватиме цей напрям як один з методів формування громадянина української держави. Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

       Проведені різнопланові форми методичної роботи в закладі сприяли підвищенню результативності освітньої роботи з дітьми дошкільного віку, яка вивчалась та аналізувалась вихователем-методистом Маковецькою Г.П.

      Протягом навчального року адміністрацією ЗДО для поліпшення освітньої роботи проводився оперативно-наглядовий контроль:

 - дотримання Інструкції з охорони життя і здоров`я дітей;

 - планування освітнього процесу в реаліях військового стану;

 - системність планування та проведення роботи з батьками;

 - ефективність організації та проведення ранкової гімнастики;

 - адаптація дошкільників до умов здо.

       Впродовж року було проведено тематичне вивчення: «Стан роботи з мовленнєвого розвитку», «Стану роботи з пізнавального розвитку дошкільників» та підсумковий контроль на тему: «Сформованість шкільної зрілості старших дошкільників». Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках, наказах,  результати були оголошені на нарадах при завідувачу, педагогічній раді закладу.

        Доцільно відзначити, що вихователі активно використовують у своїй роботі інноваційні педагогічні технології для всебічного розвитку дошкільників. А саме:

 •  методика розвивального читання за Л.Шелестовою (вихователі Голуб Т.І., Демидась С.Ю.,Сарачук С.П.,Михайлик В.В.);
 • інформаційно-ігрова технологія (Пташка В.Л..);
 • мнемотехніка (  Новаківська А.Г., ,Довженко В.Б., Лавренюк А.А.,Ісько С.В., Олійник О.В.);
 • LEGO – технологія (Олійник О.В., Дідицька А.С., Лавренюк А.А., Довженко В.В., Міщенко Л.П., Коптєлова В.Б., Штойко М.С.);
 • Танцювально – ігрова гімнастика «Са фі Дансс» (Гунікова Н.В..);
 • Дихальна та звукова гімнастика (Сушко Н.Г.);
 • Методика М. Єфіменко ( Крутобережна М.Ю.);-
 • ІКТ технологія на музичних заняттях (Довженко В. В.)
 • Технологія раннього розвитку Г.Домана( Пашенко Л.Д.,Міщенко Л.П.,Марченко Г.Л.

      З кожним роком значно підвищується рівень самоосвіти педагогів, мета якої – придбання нових наукових і методичних знань, практичних навичок у результаті самостійної роботи. Кожен педагог веде «Щоденник самоосвіти».      Протягом минулого навчального року педагоги, підвищуючи свій професійний рівень, поглиблено працювали за напрямками:

Напрямок роботи

П.І.Б.          вихователя

Мовленнєвий розвиток дітей молодшого дошкільного віку

Новаківська А.Г.

Психологічна допомога дітям та батькам під час військового стану

Данилюк В.В.

 Інноваційні підходи до формуваннянаціонально- патріотичних цінностей дітей дошкільного віку

Пташка В.Л.

Вальдорська педагогіканавчання та виховання дітей

Мартинюк О.О.

Вплив усної народної творчостіна розвитокмови дітей 2-3років

Міщенко Л.П.

Формування мовленнєвої активностіу дітей дошкільного вікузасобами арт-терапії

Голуб Т.І.

STPEAM-освіта для дошкільнят

Пашенко Л.Д.

Пізнавальний розвиток дошкільниківв процесі пошуково дослідницької діяльності

Демидась С.Ю.

Сучасні підходи до організації фізкультурно- оздоровчої роботив ЗДО

Сушко Н.Г.

Мнемотехніка як засіб розвитку зв’язного мовлення дошкільників

Ісько С.В.

Естетичне виховання дітей дошкільного віку

Гнатюк О.П.

Система сенсорного розвитку дітей раннього віку

Штойко М.С.

Дидактичні ігри як засіб сенсорного виховання дітей раннього віку

Марченко Г.Л.

Формування національної свідомості засобами музики на засадах спадщини С.Русової

Довженко В.В.

Мнемотехнологія ефективного засвоєння інформації

Дідицька А.С.

Сенсорний розвиток дітей раннього віку

Коптєлова В.Б.

Соціальний розвиток дитини в дошкільному закладі

Олійник О.В.

 

      Упродовж навчального року вивчалась система роботи вихователів, що атестувались в поточному році: Пташка В.Л., Штойко М.С., Сушко Н.Г., Крутобережна М.Ю.   У 2022/2023 н. р. велика увага приділялась становленню молодих вихователів. Наставники – досвідчені педагоги ( Міщенко Л.П.,Новаківська А.Г., Пташка В.Л., Голуб Т.І., Пашенко Л.Д. ) постійно надавали педагогічну допомогу вихователю Штойко М.С. За «Круглим столом» обговорювались новини психолого-педагогічної науки, сучасні педагогічні технології, передовий педагогічний досвід; спільно розроблялись конспекти занять, готувались консультації для батьків.

      Педагогічний колектив у минулому навчальному році працював активно, з творчим натхненням і намагався виконати поставлені завдання відповідно Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми «Українське дошкілля». Але, були з'ясовані такі основні проблеми:

­  - низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів;

­  - недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів;  

­  - недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів.

З метою подолання вищевказаних проблем у 2023/2024 н.р. доцільно:

 -  збільшити в роботі з педагогічним колективом частку тренінгів, використання передового досвіду роботи педагогів району;

 - методичній службі організувати науково-методичну роботу з педагогами щодо діагностики їх труднощів, проводити інформаційно-довідкову роботу, продовжувати поповнювати картотеку бази даних інновацій тощо.

      Для підвищення рівня роботи методичної служби у 2023/2024 навчальному році необхідно:

1. Активізувати педагогів до роботи над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності та оволодіння КТ.

3. Спланувати заходи, що забезпечать активну участь у підготовці та проведенні методичних заходів офлайн та онлайн.

Організація та результативність освітнього процесу

      З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, положень Національної доктрини розвитку освіти упродовж 2022/2023 навчального року в закладі виховний та освітній процес організовувався в онлайн режимі та під час короткотривалого перебування дітей в дошкільному закладі таким чином забезпечувався до освіти кожній дитині дошкільного віку.

    Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, освітньою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське длшкілля».

    За минулий навчальний рік педагоги докорінно змінили своє ставлення до організації предметно-розвивального середовища. Зміст розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі задовільняє всі потреби щодо розвитку дитини та становлення її творчих здібностей, та нажаль не був використаний повноцінно.

    У всіх вікових групах предметно-ігрове середовище організується так, щоб кожна дитина мала можливість займатись улюбленою справою. Розміщення матеріалу згідно з осередками дозволяє дітям об'єднуватися в підгрупи за інтересами. Працюючи онлайн педагоги не в змозі забезпечити використання можливостей розвивального середовища

        Діагностування рівня знань дітей у 2022/2023 н.р. проводилось відповідно Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми «Українське дошкілля».

     Розвиток дітей третього року життя здійснювався в процесі різноманітної діяльності, перш за все  предметно-маніпулятивної. Тому педагоги Міщенко Л.П.,Штойко М.С.,Коптєлова В.Б.,Мартинюк О.О.,Марченко Г.Л. постійно піклувалися про організацію цікавих і змістовних занять, ігор та активної діяльності дітей під час онлайн – взаємодії з дітьми, включали в усі основні види діяльності спеціально організоване сенсорне виховання як найкращу умову для розвитку сприймання, наочно-дієвого і наочно-образного мислення дітей,задіюючи всі можливості офлайн та онлайн навчання. За результатами освітнього процесу з дітьми третього року    життя можна зробити висновок, що рівень компетенцій дітей на кінець року підвищився.

      Одним із найважливіших завдань в групах дітей раннього віку залишається розвивальна робота, яка скерована на загальне ознайомлення малюка зі світом предметів, людей і стосунків, у процесі чого відбувається поступовий розвиток, удосконалення та ускладнення всіх психічних процесів. Тому необхідно продовжувати створювати розвивальне предметне середовище, яке сприятиме розвитку діяльності дитини і стимулюватиме її розвиток,(в умовах сьогодення налагодити роботу з батьками ,для забезпечення розвивального середовища вдома). Також педагогам слід забезпечувати умови для насиченого мовленнєвого діалогічного контакту, що сприятиме розширенню й удосконаленню пасивного та активного словника дитини раннього віку.

Протягом року загальний рівень компетентності дітей молодшого віку дещо  зріс.

      Педагогам Гнатюк О.П., Новаківській А.Г.,Пташці В.Л., Михайлик В.В. слід постійно підтримувати допитливість малюків ефектами новизни, проведенням дослідів з різноманітними об’єктами, підводити вихованців до самостійних відкриттів, активізувати творчість, бажання експериментувати. Також необхідно створювати умови для максимальної мовленнєвої активності кожної дитини шляхом організації різноманітних видів спільної діяльності, що передбачає занурення дитини в активну мовленнєву практику.

      Дані, наведені в графіку, свідчать про те, що протягом року спостерігається поступове зростання рівня компетентності дітей середніх груп, що свідчить про ефективність освітнього процесу. Найкращі показники сформовані у дітей на кінець року.

      Педагогам (Голуб Т.І., Дідицька А.С., Михайлик В.В.,Олійник О.В.), які працювали з дітьми п’ятого року життя слід враховувати визначний принцип організації освітнього процесу з дітьми, а саме – відповідне віковим можливостям поєднання спільних та індивідуальних занять при обов’язковому забезпеченні останніх для кожної дитини з метою визначення як успіхів, так і труднощів кожної дитини, особливостей їх психічного розвитку, надання відповідної допомоги. Поєднуючи синхронне та асинхронне навчання, спільно з батьками, працювати над розвитком дошкільників та підготовкою їх до шкільного навчання.

      Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати  навчання упродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Належне місце у підготовці дітей до школи займали фронтальні,  інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття.

       Під час обстеження виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками і дорослими людьми. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра. Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, у них сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, вони уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

       Упродовж 2022/2023 н. р. ЗДО відвідували 30 дітей 6-ти річного віку навчались дистанційно та 18 дітей були на короткотривалому перебуванні в ЗДО.  Групи старшого дошкільного віку працювали за програмою «Українське дошкілля». Вихователі Пашенко Л.Д., Лавренюк А.А., Демидась С.Ю., Ісько С.В.Сарачук С.П. в роботі використовували  методику Г.Домана, Л.Шелестової,  Л.Шульги, Н. Гавриш, ТРВЗ. Працювали над розвитком зв’язного мовлення, художньо-естетичних здібностей, логічного мислення. В основному діти програмовий матеріал засвоїли, застосовують отримані знання в практичній діяльності. Рівень готовності дітей до шкільного навчання з мовленнєвого розвитку (словник, зв’язне мовлення, звуковий аналіз, читання, розповідання, художня література) в усіх групах  належний. В більшості дітей гарно розвинене зв’язне мовлення, діти знають, читають, переказують казки, можуть самостійно організуватись у гру, розподілити обов’язки, вибрати ведучих. В групі 06-А(Пашенко Л.Д.,Лавренюк А.А.)  діти знають багато віршів на різну тематику.

         

                                МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК

      З логіко – математичного розвитку діти засвоїли програмовий матеріал в міру своїх можливостей ( рахують в межах 10 прямою та оберненою лічбою, знають цифри, геометричні фігури та знаходять їх в оточуючому середовищі. Діти добре орієнтуються у днях тижня, місяцях та порах року, складають та розв’язують приклади та задачі в міру своїх можливостей,  розкладають число на два менші за допомогою дидактичних матеріалів).

 

ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК

       Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності.

       У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та його впливу на розвиток дітей.

     Педагогам в 2022/2023н. р. слід і надалі створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

     При плануванні та проведенні освітньої роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

­  - створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки дітей до школи;

­ -  встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;

­  - розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;

­  - формувати схильність до творчості, винахідництва;

­ -  формувати самостійність, впевненість, спостережливість;

­  - розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

   Адміністрація ЗДО та педагогічний колектив велику увагу приділяють вивченню рідної мови, формуванню мовленнєвої культури, навичок мовленнєвого спілкування. В закладі запроваджена українська мова навчання. Освітній процес, документація, різноманітні заходи проводяться державною мовою. Вихователі вдосконалюють як свою мову, так і мову вихованців відповідно до програмових вимог, завдань річного плану.

      У кожній віковій групі створена методична база щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: оформлені куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо. В умовах онлай –навчання педагоги підбирали такі форми роботи щоб навчання було цікавим, проходило в грі , не перевантажувало дітей.

         

Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу

      Керуючись документами, що регламентують діяльність ЗДО (Закони України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї»), пріоритетним завданням закладу дошкільної освіти протягом навчального року була охорона життя дитини, реалізація якого сприяла збереженню та зміцненню здоров’я малюків, давала поштовх до його формування та відновлення. Адже саме у цьому віці у дитини формуються основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки, виховання дитини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я.

      Уся робота з навчання дітей безпечної поведінки не обмежувалася лише навчанням дітей норм і правил поведінки, а у практичному формуванні обачності, уміння орієнтуватися та швидко реагувати в екстремальних ситуаціях.

    З метою поліпшення якості освітньої роботи з дошкільниками з питань особистої безпеки та захисту здоров’я дітей, удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників з формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до власного життя і здоров’я, пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків проводились різноманітні види роботи.

     Проведений огляд стану виконання педагогічними працівниками та дітьми вимог безпеки життєдіяльності. У ході огляду виявлено:

- у закладі у всіх вікових групах створені і забезпечені умови для збереження здоров’я і безпечного перебування дітей;

- дотримується техніка безпеки всіма працівниками;

- закріплені меблі;

- посуд в групах відповідає вимогам;

- миючі засоби зберігаються у недоступних для дітей місцях;

- всі працівники усвідомлюють важливість проблеми, знають як діяти у випадку пожежі, при сигналі «Повітряна тривога» дотримуються правил безпеки під час проведення екскурсій, дотримуються інструкцій з організації охорони із життя, здоров’я дітей у закладі;

- В кожній групі наявні тривожні валізи.

-  облаштуванню укриття, розробляється проектна документація на будівництво потужного укриття.

      Більшість заходів для дітей проводились в ігровій формі. З дітьми старшого дошкільного віку проведені тренування, як діяти в надзвичайних ситуаціях. В цих заходах приймали активну участь всі працівники закладу. Рівень знань і навичок безпечної поведінки дітей відповідає вимогам програми відповідно до віку дітей.

     Педагоги провели велику просвітницьку роботу з батьками з формування активної позиції дитини щодо власної безпеки. Вихователі ефективно співпрацювали з батьками, проводили роботу щодо пропаганди знань про організацію безпеки життєдіяльності: в батьківських групах розміщувався наочний просвітницький матеріал, який щомісяця оновлювався. 

     Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом протягом навчального року працювали над виконанням Угоди з охорони праці з метою організації безпечних умов життєдіяльності працівників ЗДО. Були розроблені комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору; постійно підтримувалось в надійному стані все обладнання, створювалось безпечне середовище для перебування працівників у закладі;

      Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО в 2022/2023 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувся адміністрацією.

    У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані. Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

У ЗДО сплановані та проводяться заходи з питань охорони життя і здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали заходів: бесіди, сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних радах, нарадах колективу, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані  відповідні накази, з якими ознайомлені всі працівники ЗДО під підпис.

    Окрім того, на виконання програми «Українське дошкілля», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню Тижнів безпеки: в листопаді 2022 року був проведений  «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності», а у травні 2023 року  -  «Тиждень безпеки», де дітей та батьків ознайомлювали як поводити себе під час сигналу «Повітряна тривога», «Як надати собі першу медичну допомогу», навчитися виживати в умовах воєнного стану.

 Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення підсумкових занять, бесід.

    

Фізкультурно-оздоровча робота

Заклад дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році особливу увагу приділяв зміцненню фізичного здоров’я дітей та впровадженню здоров’язберігаючих технологій. Ефективність оздоровчих заходів визначалась тим, що поєднувалось тривала комплексна та інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного життя дошкільників.

   В закладі в наявності дві музично-спортивні  зали, які оснащені необхідним спортивним інвентарем, котрий постійно оновлюється та поповнюється (придбані сучасні м’ячі, килимки, тощо).

     Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити висновок, що дистанційна робота з дітьми дещо понижує ріень можливостей дітей здобути знання та вміння для покращення здоров’я та фізичного розвитку.

.         Протягом року педагоги вдало використовували методи, прийоми, способи організації дітей під час проведення фізкультурних занять, різноманітних спортивних заходів. Використовувались традиційні і нетрадиційні методи і прийоми навчання дітей .

У полі зору роботи з батьками була проведена просвітницька робота з проблеми ведення здорового способу життя в сім'ї (розроблені пам’ятки, виготовлені папки-ширми («Для маляток-здоров'яток», «Фізичне виховання вдома» проводились індивідуальні консультації).

   Але є недоліки цієї роботи: не приділялося достатньо уваги плануванню

 

просвітницької роботи з батьками: практичних тренінгів,занять. Санітарно-гігієнічні умови у ЗДО відповідають Державним санітарним правилам і нормам. Оптимальний рівень природного освітлення забезпечений за умови лівостороннього освітлення навчальних приміщень. У результаті досліджень виявлено найбільш важливі фактори , що впливають на здоров’я дітей. Розроблені індивідуальні рекомендації щодо збереження та формування міцного здоров’я дитини в умовах онлайн навчання.

 

                                 Медична робота

        Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось старшими медичними сестрами Ревкач І.М., Самандасюк Л.І. Воно включало надання дітям допомоги у збереженні здоров’я  та профілактиці захворювань.

      Медичними працівниками у порядку, встановленому МОЗ України та відповідно до затвердженої номенклатури справ  велася обліково-звітна та медична документація. Але медична сестра Самандасюк Л.І. недостатньо уваги приділяла плануванню своєї роботи, а саме: частина запланованих  заходів були загальними, не вказано в яких групах вони мали проводитись. Тому з боку керівництва був проведений контроль за роботою медичної сестри, вказано на недоліки її роботи, які з часом були виправлені.

         Медичні сестри здійснювали медичний контроль за перебігом періоду адаптації, своєчасно інформували батьків і педагогічний персонал про проведення лікувально-профілактичних заходів, профілактичних щеплень та обов’язкових  медичних оглядів.

       Особиста гігієна персоналу не порушувалась.

                                            Соціальний захист дітей

       У закладі суворо дотримуються вимог щодо забезпечення прав         дитини, закріплених в основних державних документах:

 • Конституції України;
 • Конвенції ООН про права дитини;
 • Законі України «Про  охорону дитинства»;
 • Сімейному кодексі.

      У закладі здійснюється соціально-педагогічний та психолого-педагогічний супровід дітей всіх пільгових категорій. Батькам цих дітей надається консультативна допомога, проводиться просвітницька та профілактична робота.

     Практичним психологом Данилюк В.В.  розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, неповних сімей, діти яких потребують соціальної опіки, сім’ями загиблих захисників. З батьками та членами родин проводилась роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами.  Вих Сім’ям надавались консультації фахівцями ЗДО.

 

Робота з батьками

       В основі успішного гармонійного розвитку дитини, її сформованості як особистості лежить взаємодія та співпраця колективу закладу і батьків

На батьківських зборах, консультаціях вихователі орієнтували батьків на культивування в родинах атмосфери поваги, піклування та взаємодопомоги, спільно намагалися виробити розумні вимоги до дітей, яких необхідно дотримуватись як у закладі, так і в сім’ї. Активізувалась робота з родинами під час дистанційного навчання на час карантину та під час воєнного стану.

      З метою підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, а також заохочення батьків до участі в освітньому процесі, адміністрація та педагогічний колектив закладу дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році приділяли велику увагу:

- формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю, вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;

- проведенню тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів у всіх вікових групах;

- проведенню оздоровчо-пропагандистської роботи з батьками, а також пропагандистської роботи з питань прав дитини;

- особистісній діагностиці дітей та батьків з метою вивчення дитячо-батьківських відносин з подальшою консультативно - корекційною роботою;

- роботі батьківського консультпункту, основною метою якого  є надати батькам інформацію про стилі сімейного виховання; сприяти усвідомленню батьками важливості впливу родинного виховання на формування особистості дитини.

        З метою підвищення психологічних знань щодо розвитку і виховання дитини та спонукання батьків до активної співпраці проводились такі форми роботи з батьками онлайн:

- групові батьківські збори;

- майстер-класи;

- індивідуальні бесіди і консультації;

- спільні виставки;

- участь у підготовці та проведенні свят та розваг.

- постійно моніториться місцеперебування дошкільників,батькам надається посильна консультативна допомога.

            З метою підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, заохочення до участі в освітньому процесі у наступному навчальному році поряд з традиційними формами необхідно використовувати нетрадиційні, такі як електронні міні-бібліотеки, посилання на сайти сімейного спрямування.

Наступність ЗДО та початкової школи

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти колектив забезпечив  співпрацю педагогів, школи та батьків майбутніх першокласників.Зустрічі проводилися онлайн  за проханням батьків майбутніх першокласників.  Взаємодія закладу  дошкільної освіти і школи упродовж року здійснювалась у таких напрямках:

- взаємодія педагогічних колективів: консультації, бесіди з учителями школи;

- взаємодія дитячих колективів дошкільного закладу і школи.

Але так і не вдається побудувати практично діючу модель взаємодії ЗДО і школи з різних аспектів життєдіяльності, випущена з поля зору в цьому році відстежуваність успішності навчання у першому класі випускників ЗДО

Виходячи з недоліків, пріоритетними завданнями роботи методичної служби щодо забезпечення наступності і перспективності між закладом дошкільної освіти і школою на 2022/2023 н.р. є:

 1. активізувати потенціал педагогів на створення діючої моделі співпраці між ЗДО і школою;
 2. проводити серед батьків роз’яснювальну роботу щодо адекватних вимог до дітей з питань їх підготовки до школи.

    

Робота психологічної служби

  План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи закладу дошкільної освіти з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога Данилюк В.В. Основними завданнями роботи практичного психолога в закладі у 2021-2022 навчальному році були:

 - сприяння створенню оптимальних психолого-педагогічних умов щодо саморозвитку та успішної соціокультурної інтеграції дітей дошкільного віку;

 - продовження  роботи з педагогами ЗДО та молодими спеціалістами з питань психолого-педагогічного супроводу дітей «групи ризику», дітей з особливими освітніми потребами;

 - сприяння  розкриттю творчого потенціалу молодих спеціалістів ЗДО і створенню оптимальних умов для адаптації їх на робочому місті;

 - забезпечення  в умовах ЗДО сприятливого  мікроклімату в дитячих колективах в умовах військових дій на території України;

      Враховуючи завдання роботи закладу і психологічної служби практичним психологом Данилюк В.В. були розроблені групові консультації, семінари, семінари-практикуми, проводилися індивідуальні консультації з батьками і педагогами, корекційно-розвивальні, розвивальні заняття з дітьми, діагностична робота, вживалися заходи щодо підвищення власного фахового рівня. Все це сприяло вирішенню поставлених задач і формуванню відповідних сприятливих умов навчання, виховання та розвитку дітей.

       На сайті ЗДО створено сторінку практичного психолога,  на  якій розміщувалась інформація для батьків, громадськості висвітлювалась робота з дітьми.

Матеріальна база ЗДО

      Матеріальна база ЗДО у задовільному стані. Стан приміщень закладу відповідає санітарним нормам, має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія що прилягає до них утримується в чистоті відповідно до санітарних норм. Гігієнічний режим прибирання постійно і систематично контролюється медичною сестрою старшою, завгоспом. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам безпеки і охорони праці.

      ЗДО  забезпечено необхідним обладнанням, меблями, м'яким інвентарем. Заходи, передбачені планом по збереженню та зміцненню матеріально-технічної бази, майже виконані:

 • проведено поточний ремонт деяких приміщень, майданчиків;
 • проведено пожежну сигналізацію в обох корпусах закладу;
 • встановлено блискавкозахист;
 • оброблено деревяні конструкції горищ вогненебезпечним розчином;
 • встановлено душову кабіну для працівників харчоблоку;
 • замінено гардини на вікнах в коридорах;
 • замінили вхідні двері в господарське приміщення;
 • розробляється проєктна документація на укриття.

     Було реконструйовано систему опалення обох корпусів закладу, не черзі капітальний ремонт коридору ІІ корпусу.

    Аналіз роботи ЗДО за навчальний рік показав, що для реалізації поставлених завдань були об´єднані зусилля педагогічного колективу та адміністрації. Вдало підібрані форми методичної роботи з кадрами позитивно вплинули на організацію життєдіяльності та рівень досягнень дітей.

    Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

    Водночас, як зазначалось в аналізі, є проблеми, які надзвичайно актуальні на сучасному етапі освітньої діяльності, а тому потребують вирішення.

     Враховуючи те, що війна внесла суттєві корективи в роботу дошкільного закладу та з міркувань безпеки маємо працювати дистанційно :

Педагогам ЗДО необхідно організувати відео конференції на платформах Zoom ,Google Meet.

 • Окрім занять з дітьми ,за допомогою цих ресурсів проводити консультації з батьками,приймати участь у методичній роботі району, підвищувати кваліфікацію
 • спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти. Базовий компонент дошкільної освіти в новій редакції скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного й предметного довкілля шляхом освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напряму забезпечення наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного й суспільного виховання;
 • впровадження у педагогічний процес новітніх методик здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій, соціально-оздоровчих проектів;

Для успішного виконання такої роботи необхідно: укомплектувати робочі місця педагогів , укриття засобами ІКТ; музично – спортивні зали поповнити спортивним обладнанням та  замінити в них  килимове покриття; дооблаштувати ігрові та спортивні майданчики спорудами; придбати для харчоблоку пароконвектомат, морозильну камеру та інше кухонне обладнання; для забезпечення освітнього процесу світлом та теплом придбати генератор; збагатити міні – метод кабінети дидактичним обладнанням за новітніми технологіями; осучаснити куточки національної символіки; поповнити міні – музеї новими експонатами, долучитись до використання в роботі з педагогами, дітьми і батьками рекомендацій ЮНІСЕФ.

    Виходячи з цього та відповідно до досягнень, виявлених недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив закладу дошкільної освіти  ставить перед собою на 2023/2024 навчальний рік такі завдання:

 

Пріоритетні завдання на 2023/2024 навчальний рік.

1. Інтеграція патріотичного виховання в усі напрямки освітньої роботи та види діяльності дошкільників.

 2. Оптимізація  роботи з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку за допомогою інноваційних методів навчання.

3.Розвиток креативності за допомогою інтеграції різних видів образотворчого мистецтва.

 

 

 

 

Розділ 2. Методична робота з кадрами

Блок 2.1 Підвищення рівня професійної компетентності педагогів

*Семінари

№пп

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

Примітка

1.

Семінар-практикум «Стрес. Шляхи його подолання»

 

жовтень

Практичний психолог

 

2.

Семінар – практикум «Культура мовлення педагога : чому це важливо»

 

листопад

Вихователь –методист,

Новаківська А.Г.

 

4.

 

 

Семінар з елементами тренінгу «Професійне здоров’я педагога,як ресурс професійно – особистісного розвитку»

 

січень

Пр.. психолог

 

5.

 

 

 

Семінар – практикум «Культура мовлення педагога : чому це важливо

лютий

Вихователь –методист,

Новаківська А.

 

*Консультації

№пп

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

Примітка

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація освітньо- виховної роботи з дітьми в ЗДО відповідно до вимог освітніх програм, інструктивно – методичних рекомендацій МОН

01.

09.23

Вихователь- методист

 

2.

Як здійснювати освітню діяльність у режимі воєнного стану: рекомендації для педагогів

вересень

Вихователь - методист

 

3.

Як сформувати культуру академічної доброчесності в дитячому садку

жовтень

директор

 

4.

Використання інноваційних технологій в процесі креативного розвитку дошкільників

листопад

Коптєлова В.Б.

 

 

5.

 

Дистанційні ігри для дошкільників,  Види й організація

грудень

Михайлик В.В.

 

6.

Як організувати роботу з патріотичного виховання

січень

Рой А.А.

 

7.

 

 

Логоритміка для всіх і для кожного

лютий

Довженко В.В.

 

 

 

8.

Розвиток емоційного інтелекту як засіб формування соціальної компетентності дошкільників

березень

Пр. психолог

 

9.

 

 

 

 

10.

 

Використання квест технологій в освітньому просторі ЗДО

 

Як уникнути синдрому професійного вигорання

квітень

 

 

 

 

травень

 

Гнатюк О.П.

 

 

 

 

Пр.психолог

 

 

*Відкриті покази

№пп

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

 

1.

Пізнаємо Україну – інтегроване заняття

 

жовтень

Михайлик В.В.

 

2.

 

 

Інтегроване заняття з пріритетом логіко- математичних завдань з використанням конструктора LEGO

грудень

Коптєлова В.Б.

 

3.

 

 

Логоритміка для всіх і кожного

 

 

лютий

Довженко В.В.

 

 

 

4.

Мовленнєве заняття з елементами театралізації

березень

Рой А.А.

 

 

 

*Школа педагогічного досвіду,наставництво.

№пп

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

Примітка

1.

 

 

Анкетування педагогів

жовтень

Маковецька Г.П.

 

 

2.

 

 

 

Організувати роботу школи «Секрети успіху»

жовтень

Маковецька Г.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  

Зміст роботи

 •  
 •  
 •  
 1.  

Взаємовідвідування занять інструкторів з фізичного виховання

 •  

Сушко Н.Г.,

Крутобережна М.Ю.

 

 1.  

Взаємовідвідування занять в старших групах

 

 •  

Голуб Т.І.;

Дідицька А.А.;

Михайлик В.В.

 

 1.  

Взаємовідвідування занять в середніх групах

 

 •  

 

Гнатюк О.П.;

Новаківська А.Г.;

Пташка В.Л.

 

 1.  

 

 

 

 

Взаємовідвідування занять в молодших групах

Січень- лютий

Міщенко Л.П.

Штойко М.С.

Коптєлова В.Б.

Мартинюк О.О.

Ісько С.В.

Марченко Г.Л.

 

 1.  

Взаємовідвідування занять в ясельних групах

 •  

Пашенко Л.Д.;

Демидась С.Ю.;

Сарачук С.П.

 

 1.  

 

 

Взамовідвідування занять музичними керівниками

 •  

Довженко В.В.

Гунікова В.В.

 

 

*Вивчення та впровадження інноваційних технологій

 •  

Зміст роботи

 •  

Відповідальний

 •  
 1.  

Технологія раннього розвитку Г.Домана

 

Протягом року

Лавренюк А.А.Пашенко Л.Д.

Демидась С.Ю.

Ісько С.В.

 

 1.  

Інформаційно- ігрова технологія Н.Г.

Протягом року

Мартинюк О.О.

Марченко Г.Л.

 

 1.  

Розвивальне читання за Л.Шелестовою

Протягом року

Голуб Т.І.,

Пташка В.Л.

Михайлик В.В.

 

 1.  

 

 •  

Протягом року

Довженко В.В

Новаківська А.Г.

Олійник О.В.

Гнатюк О.П.

 

 1.  
 •  

 

Протягом року

Дідицька А.С.

Коптєлова В.Б.

Штойко М.С.

Міщенко Л.П.

Сарачук С.П.

 

 1.  

 

 

Танцювально- ігрова гімнастика «СА-фі- Дансс»

Протягом року

 

Гунікова Н.В.

 

 1.  

Пальчикова, дихальна та звукова гімнастика

Протягом року

Сушко Н.Г.

Довженко В.В.

 

 

 1.  

 

Методика М.Єфіменко

Протягом року

Крутобережна М.Ю.

 

 

 

 1.  

Технологія психологічних досліджень Волошиної

Протягом року

Данилюк В.В.

 

 

Блок 2.2.Удосконалення професійної творчості

№пп

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

Примітка

1.

Організувати тематичний тиждень «З Україною в серці»

жовтень

Вихователь – методист;

вихователі.

 

2.

 

 

Інтерактивне заняття «Професійна компетентність педагогів»

грудень

Вихователь - методист

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Організувати проведення Методичної платформи «Інноваційні технології в закладі освіти- сучасний погляд на навчання дітей»

Січень

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь – методист;

Педагоги

 

 

 

 

 

 

4.

Організувати проведення Тижня «Творчий вихователь – успішні діти»

лютий

Вихователь - методист

 

5.

 

 

 

 

«Мій педагогічний досвід» - виставка узагальнених матеріалів педагогів ,що атестуються

березень

Михайлик В.В.;

Довженко В.В.;

Рой А.А.;

Коптєлова В.Б.

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2.3 Самоосвіта

№пп

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

Примітка

1.

Обговорення та читання новинок педагогічної літератури

ІІ вівторок

м-ця

Вихователь- методист

 

2.

Огляд педагогічних видань

щомісяця

вихователі

 

3.

Самоосвіта:

 

 

 

 

Мовленнєвий розвиток дітей молодшого дошкільного віку

Протягом року

Новаківська А.Г.

 

 

Психологічна допомога дітям та батькам під час військового стану

Протягом року

Данилюк В.В.

 

 

Сюжетні ігри, їх сучасний зміст і роль в процесі соціалізації дітей дошкільного віку

 

Протягом року

Пташка В.Л.

 

 

Малі форми усної народної творчості як складова національно патріотичного виховання

Протягом року

Мартинюк О.О.

 

 

Методика використання схем- моделей у лексико-граматичній роботі

Протягом року

Міщенко Л.П.

 

 

Сторітерінг як засіб розвитку ігрової діяльності

Протягом року

Голуб Т.І.

 

 

Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку

Протягом року

Пашенко Л.Д.

 

 

Формування мовленнєвої активностідітей дошкільного віку засобами арттерапії

Протягом року

Олійник О.В.

 

 

Система музично - ритмічного виховання за методикою Еміля жак Далькроза

Протягом року

Гунікова Н.В.

 

 

Гра як засіб розвитку мовлення дітей раннього віку

Протягом року

Демидась С.Ю.

 

 

Формування у дошкільників національно патріотичних почуттів засобами фізичної культури

Протягом року

Сушко Н.Г.

 

 

Різновиди мовленнєвої взаємодії з дітьми

Протягом року

Ісько С.В.

 

 

Формування життєвої компетентності через дидактичні ігри

Протягом року

Гнатюк О.П.

 

 

Розвиток мовлення дітей молодшого дошкільного віку в мовленнєво- ігровій діяльності

Протягом року

Штойко М.С.

 

 

Сучасні технології розвитку мовлення дошкільників

Протягом року

Марченко Г.Л.

 

 

Музика як засіб всебічного розвитку дитини

Протягом року

Довженко В.В.

 

 

Інтелектуально – мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку

Протягом року

Дідицька А.С.

 

 

LEGO як засіб сенсорного розвитку дошкільників

Протягом року

Коптєлова В.Б.

 

 

Адаптація дітей до умов дитячого садка

Протягом року

Лавренюк А.А.

 

 

Сенсорний розвиток дітей раннього віку засобами дидактичної гри

 

Протягом року

Сарачук С.П.

 

 

Сучасні форми роботи з дошкільниками з патріотичного виховання

Протягом року

Михайлик В.В.

 

 

Використання хатха – йоги в ЗДО

Протягом року

Крутобережна М.Ю.

 

Блок 2.4 Педагогічна рада

№пп

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

Примітка

1.

 

 

Аналіз та підсумок роботи за 2022-2023н.р. та завдання

на 2023- 2024н.р.

30.08.23

Директор

 

2.

 

 

 

Інноваційні методи розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Листопад

 

Голуб Т.І.

.

 

3.

 

 

Методичний міст . Формування патріотичного світогляду дошкільників в сучасних умовах

Лютий

 

Лавренюк А.А.

 

4.

Сучасні підходи до розвитку творчих здібностей дошкільників

квітень

 

Дідицька А.С.

 

 

Блок 2. 5 Атестація , курсова перепідготовка, участь у методичній роботі.

№пп

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

Примітка

1.

 

 

 

 

 

Видати наказ про створення атестаційної комісії , та атестацію педагогічних працівників

жовтень

 

Директор

 

2.

 

 

Вивчити роботу педагогів ,що атестуються

До 01.03.24

Атестаційна комісія

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Курси вихователів:

Базова освіта,спеціаліст

 

 

 

 

 

 

Участь у засіданні спільноти педагогів

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

Бойко Т.П.;

Маковецька Г.П.;

Голуб Т.І.;

Пашенко Л.Д.;

Міщенко Л.П.;

Данилюк В.В.

Новаківська А.Г.

Педагоги

 

 

Блок 2. 6 Діагностика, моніторингові дослідження

№пп

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

Примітка

1.

Вивчення рівня підготовки дошкільників до школи

квітень

Вихователь - методист

 

 

Розділ 3.Робота методичного кабінету

№пп

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

 

1.

 Створити Pдошку

«5 правил онлайн комунікаціїз батьками вихованців»,

Розробити пам’ятку:

«5 помилок педагогів під час колективних переглядів»

вересень

Вихователь - методист

 

2.

Організувати онлайн свято –зустріч з дітьми

вересень

Вихователь- методист;

педагоги

 

3.

 

 

 

Розробити пам’ятку «10 законів здорових особистих кордонів»

Пам’ятку «5 правил онлайн – комунікації з батьками вихованців»

жовтень

Вихователь- методист

 

 

Як організувати онлайн взаємодію з « Peppy PaIs »

вересень

Вихователь- методист

 

4.

Підготувати та провести методичну естафету «Від творчого прийому до творчого заняття»

 

жовтень

Вихователь методист, педагоги

 

5.

 Організувати проведення тематичного тижня «З Україною в серці»

жовтень

Вихователь - методист

 

6.

 

 

Організувати методичну годину «Техніка продаж»

 

листопад

Вихователь- методист

 

7.

Розробити добірку ігор- хвилинок для групової взаємодії

 

грудень

Вихователь- методист

 

8.

Квест  «Ігри вихователів патріотів»

лютий

Вихователь- методист, вихователі

 

9.

Провести тест- анкетування педагогів «Розвиваємо комунікативну компетентність педагогів»

 

листопад

Вихователь- методист, вихователі

 

10.

 

 

 

 

Мій педагогічний досвід(виставка узагальнених матеріалів,педагогів,що атестуються

березень-

квітень

Вихователь- методист, завідувач

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Організаційно – педагогічна робота

Блок 4.1Робота з батьками

№пп

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

Примітка

1.

 

Олайн зустрічі з батьками

 

вересень

Педагоги

 

2.

 

Онлайн міні – тренінг «Як полегшити адаптацію дитини до умов дитячого садка. Алгоритм дій»

вересень

Пр..психол.

 

3.

Майстер – клас для батьків «Граючись навчаємо»

жовтень

Вихователі ранній вік

 

4.

 

 

 

Тиждень батьківства «Батьки і діти, діти і батьки –одвічне й нероздільне коло»

листопад

Вихователь – методист, вихователі

 

5.

 Семінар – практикум «Збереження психічного здоров’я дітей»

грудень

Пр.психолог

 

6.

Організувати фото виставку «Люби і знай свій рідний край» , «Коляда , коляда в кожну хату загляда»

січень

Вихователі

 

7

Ми – з вами! Ви – з нами! І всі ми разом(волонтерська допомога)

 

Протягом року

Педагоги,

батьки,

діти

 

8.

Майстер – клас для  батьків «LEGO –гра, LEGO-навчання, LEGO розвиток"

лютий

педагоги

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультації для батьків:

-Труднощі у спілкуванні? Допоможе гра!

 

-Як виховати в дитини патріотичні почуття

 

 

-Чи варто дорослим включатися в дитячі конфлікти?

 

Як активізувати мовлення дитини

 

Агресивність та її прояви в житті дитини

 

Підготувати поради для батьків як продуктивно та скористю для здоров’я провести час з дитиною вдома

 

Загартування дітей в домашніх умовах

 

 

 

Контролюємо взаємодію дитини з гаджетом

 

Готовність до школи : 6 речей на які слід звернути увагу

 

вересень

 

 

жовтень

 

 

 

листопад

 

 

 

грудень

 

 

січень

 

 

лютий

 

 

 

 

 

березень

 

 

 

 

квітень

 

 

травень

 

Пр.психолог

 

 

Вихователі

 

 

 

Вихователі

 

 

 

Вихователі

 

 

Пр. психолог

 

 

Сушко Н.Г.

 

 

 

 

 

Вихователі

 

 

 

 

Мс

 

 

Пр.психолог

 

 

 

 

11.

Провести опитування батьків про дистанційне навчання

вересень

Завідувач, вихователь- методист,

пр.психолог,

вихователі

 

12.

Підготувати поради для батьків «Як продуктивно провести час з дитиною вдома»

 

листопад

 

Вихователь- методист;

вихователі

 

 

 

 

 

13.

Підготувати опитування батьків «Організація дистанційного навчання в ЗДО»

 

 

 

квітень

Вихователь – методист, вихователі

 

 

Блок 4.2 Загальні заходи для дітей

№пп

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

Примітка

1.

 

Організувати свята:

-Осені;

-До Дня козацтва

-Нового року;

-Мамине свято;

-Свято весни

 

 

 

Протягом року

 

Музичні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Організувати для дітей спортивні свята та розваги

Протягом року

Інструктори з фізвиховання

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

Провести Фестиваль театральної творчості «Вихователі дітям»

 

 

Запровадити проведення «Дня креативної цеглинки»

листопад

грудень- січень;

лютий;

березень

 

листопад

 

 

 

 

 

 

Вихователі,

Музкерівники

 

 

 

 

Всі педагоги

 

 

 

 

 

 

 

8

Флешмоб «Мова моя калинова»

 

 

 

 

 

листопад

Педагоги, батьки

 

 

 

Блок 4.3 Співпраця з школою

№пп

Зміст роботи

Терміни

   Відповідальний

Примітка

1.

Затвердити План спільної роботи ДНЗ та школи

01.09.22

      Вихователь-         методист

 

2.

Організувати онлайн зустрічі з педагогами школи

листопад

лютий

      Вихователь-         методист

 

 

 

 

 

Розділ 5 Адміністративно – господарська робота

Блок 5.1.Виробничі наради

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальна особа

Примітка

І.

1.Готовність ЗДО до н.н.р.

2.Обладнання груп ЗДО

3.Атестація педпрацівників.

4.Виконання колективного договору

вересень

директор

 

ІІ.

1.Створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу.

2.Стан роботи з профілактики дитячого травматизму,охорони життя і здоров’я дітей.

3.Особиста гігієна дітей та дорослих.

грудень

Директор,

 

 

ІІІ.

1.Система НАССР

2.Дотримання санітарно – гігієнічних норм в ЗДО

 

березень

директор

 

ІV.

1.Виконання річного плану роботи.

2.Завдання по підготовці до нового навчального року.

 

травень

 

директор

 

 

 

Блок 5.2.Наради при завідувачеві

 

№пп

Зміст роботи

Термін

Відповідальна особа

Примітка

1

Організація і планування роботи із навчання дітей та дорослих правил безпечної поведінки

Проведення інструктажів.

Підсумки виконання Санітарного регламенту для

ЗДО ,затвердженого Наказом МОЗ України 24.03.2016р.№234

вересень

директор

 

2.

Виконання річного плану роботи за вересень.

Дотримання санітарно – гігієнічних норм.

Підготовка до роботи взимку

жовтень

директор

 

3.

Виконання річного плану роботи за жовтень.

Стан медико профілактичної роботи.

Попередження дитячого травматизму.

листопад

директор

 

4..

Виконання річного плану за листопад.

Дії персоналу під час сигналу «Повітряна тривога»

Попередження інфекційних захворювань.

Самоосвітня робота педагогів

грудень

директор

 

5.

Виконання річного плану за грудень.

Підсумки проведення свят.

Виконання правил ВТР.

Ефективність роботи психологічної служби

січень

директор

 

6.

Виконання річного плану за січень.

Стан проведення атестації педпрацівників.

Якість ведення документації

 

лютий

директор

 

7.

Виконання річного плану за лютий.

Про підсумки проведення весняних свят.

Діяльність ради закладу.

Дотримання вимог ТБ працівниками закладу

березень

директор

 

8.

Виконання річного плану за березень.

Організація роботи по благоустрою території.

Зміцнення здоров’я та зниження захворюваності дітей та колективу

квітень

директор

 

9.

Виконання річного плану за квітень.

Пожежна безпека в ЗДО.

Підсумки діагностування дітей старшого віку.

Про роботу в літній період

травень

директор

 

Блок 5.3 Забезпечення матеріально – технічних та навчально- методичних умов

№пп

Зміст роботи

терміни

відповідальний

примітка

1.

Створити в групах безпечне розвивальне середовище

До 01.09.23

вихователі

 

2.

Оформити на ігрових майданчиках зони для настільних ігор

вересень

вихователі

 

3.

Оснастити групи комп’ютерною технікою

Протягом року

Директор,

Гол.бух.

 

4.

Забезпечити участь закладу в Play Fest-2023

квітень

Директор,

Вих.- метод.

 

5.

Доукомплектувати тимчасове укриття

вересень

Директор,завгосп

 

6.

Розробити та пройти експертну оцінку документації на будівництво укриття

2023-2024р.

Директор, завгосп

 

 

Блок 5.4 Інструктажі

№пп

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

Примітка

1.

Охорона життя та здоров’я дітей у закладах дошкільної освіти,профілактика дитячого травматизму

01.09.23

Вихователь- методист,

вихователі

 

2.

 

 

 

 

З безпеки життєдіяльності щодо організації протиепідемічних заходів у ЗДО на період воєнного стану

15.09.22

Вихователі,

Вихователь - методист

 

3.

Щодо дій на випадок сигналу «Повітряна тривога»

01.-09.23

Вихователь- методист

 

4.

 

 

 

З безпеки життєдіяльності під час організації прогулянок

листопад

Вихователь- методист

 

5.

Заходи безпечної поведінки на льоду

грудень

Вихователь- методист

 

6.

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

Інструктаж для сторожів із правил пожежної безпеки

Інструктаж для працівників під час проведення ремонтних робіт

Первинний інструктаж під час прийняття на роботу

Позаплановий інструктаж для працівників

Повторний інструктаж для працівників

 

 

Вересень

 

 

травень

 

 

 

В день прийняття

 

 

За потреби

 

 

Згідно вимог

заступник директора з господарства

заступник директора з господарства

 

заступник директора з господарства

 

заступник директора з господарства

заступник директора з господарства

 

 

 

 

Блок 5.5Санітарно просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу.

№пп

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

Примітка

1.

Провести бесіди з педагогічними працівниками за темами:

*«Санітарно- гігієнічний режим у ЗДО»

* «Надання першої домедичної допомоги прирізних видах  травм»

* «Казкотерапія як засіб оздоровлення дітей дошкільного віку»

* «СНІД – небезпечна хвороба»

* «Радіаційна та хімічна небезпека »

 

* «Дихальна гімнастика»

*Зір дитини та причини його порушення

* «Гельмінтози: шляхи,фактори передавання,профілактик

* «Гострі кишкові інфекціїта харчові отруєння»

 

 

 

 

вересень

 

 

жовтень

 

 

 

листопад

 

 

 

грудень

 

січень

 

 

лютий

 

березень

 

 

квітень

 

 

 

травень

 

 

 

 

мс

 

 

мс

 

 

 

мс

 

 

 

мс

 

мс

 

 

мс

 

мс

 

 

мс

 

 

 

мс

 

2.

Провести бесіди з помічниками вихователів:

-«Роль технічного персоналув дитячому закладі»

- «Обов’язки технічного персоналу»

«Надання першої долікарської допомоги»

-«Санітарнівимоги до утримання приміщень»

-«Накладання джгута»

-«Особиста гігієна персоналу»

-«Туберкульоз та його профілактика»

«Профілактика захворювань гельмінтозами»

 

 

 

вересень

 

 

жовтень

 

 

листопад

 

 

грудень

 

 

січень

 

березень

 

квітень

 

 

травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мс

 

 

мс

 

 

мс

 

 

мс

 

 

мс

 

мс

 

мс

 

 

мс

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Розділ 6  Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності

Блок 6.1Вивчення стану життєдіяльності дітей

№пп

Тематика

Вид контро

лю

Форма відображен

ня

Об’єкт контро

лю

Дата

контр.

Приміт

ка

1.

Дотримання «Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей»

Операт.

До відома

Всі групи

ІХ

 

2

Планування освітнього процесу в реаліях дистанційної освіти

Операт.

До відома

Всі групи

Пост.

 

 

3.

Системність планування та проведення

роботи з батьками

Оперативний

До відома

 

Ранній вік

 

Х

 

4.

 

Стан роботи з розвитку зв’язного мовлення дошкільників

Темат.

 

 

До наказу

 

 

 

 

 

06-А

06-Б

 

ХІ

 

 

 

 

5.

Стан роботи з національно- патріотичного виховання

Темат

До педради

06-А,Б

 

ІІ

 

6.

Адаптація дітей до умов ЗДО

Оперативний

До відома

03-А

03-Б,В

ХІ

 

7.

 

 

Сформованість шкільної зрілості старших дошкільників

Підсум

ковий

наказ

06-А,Б,В

V

 

8.

Провести самооцінювання за напрямком «Освітнє середовище»

самооцінювання

наказ

Середовище ЗДО

X-2023 V-2024

 

Блок 6.1.1Вивчення стану життєдіяльності: оперативний контрроль

№пп

Питання

Контролю/
місяці проведення

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1.

Дотримання «Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей»

+

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Планування освітнього процесу під час воєнного стану

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.

Системність планування та різновиди роботи з батьками

+

 

 

+

 

 

+

 

 

4.

 

 

 

 

 

Налагодження співпраці з батьками дітей раннього віку

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 6.2 Вивчення стану процесів функціонування

№пп

Зміст роботи

термін

відповідальний

примітка

1.

Здійснити комплектування груп дітей на 20232024навчальний рік

вересень

директор ЗДО

 

2.

Скласти та затвердити графіки роботи працівників закладу дошкільної освіти

вересень

директор ЗДО

 

3.

Здійснити комплектування кадрів на 20232024н.р.

 

вересень

директор ЗДО

 

5.

Здійснювати контроль за виконанням посадових обов’язків заступника завідувача з господарства Печенюк Н.М.,а саме:

Зберіганням матеріальних цінностей,їх обліком та списанням;

Станом санітарно технічного обладнання,електрообладнання; виконанням правил пожежної безпеки;

Виконання поточних ремонтів.

1раз на місяць

 

директор ЗДО

 

 

 

6.

Здійснювати контроль за виконанням посадових обов’язків вихователів:

ранковий прийом дітей;

підготовка до робочого дня,організація занятості дітей,

організація годування дітей,організація роботи з батьками, попередження дитячого травматизму

1 раз на тиждень

директор ЗДО

 

 

7..

Здійснювати контроль за виконанням посадових обов’язків двірника:

стан території;

 

наявність інвентарю;

 

 

1 раз на тиждень

1 раз на місяць

директор ЗДО

 

 

8.

Здійснювати контроль за виконанням посадових обов’язків працівників з обслуговування будівлі:

виконання поточних ремонтів;

наявність інвентарю;

наявність та стан інвентарю

 

2 рази на місяць

1 раз на місяць

директор ЗДО

 

 

9.

Здійснювати контроль за виконанням посадових обов’язків сторожів:

зберігання матеріальних цінностей закладу дошкільної освіти

 

директор ЗДО

 

 

10.

Здійснювати контроль за виконанням норм харчування

щоденно

директор ЗДО

 

11.

Контролюватиефективністьта раціональність використання бюджетних асигнувань та благодійних надходжень

щомісяця

директор ЗДО

 

 

12.

Проводити засідання ради закладу дошкільної освіти з розглядом актуальних питань

щоквартально

директор ЗДО

 

13.

Підготувати та надати до бухгалтерії відділу освіти необхідний перелік документів щодо складання

 

бюджетних запитів на 2024р.

 

до 01.11.2023

директор ЗДО,

гол.бухгалтер

 

14

Підготувати та надати до бухгалтерії відділу освіти необхідний перелік документів щодо складання тарифікації педпрацівників та штатного розкладу

 

вересень

директор ЗДО

 

15.

Підготувати звіт щодо використання власних надходжень у 202324році та звітувати перед батьками

 

вересень

директор ЗДО

 

16

Підготувати та провести інвентаризацію матеріальних цінностей

згідно з графіком

Матеріально відповідальні особи: заступник директора з господарства; комірник; вихователь- методист

 

17.

Підготувати та провести списання та утилізацію матеріальних цінностей

За потреби

Матеріально відповідальні особи: заступник директора з господарства; комірник; вихователь- методист

 

18.

Вести журнал обліку матеріальних цінностей,продуктів харчування,бою посуду,випраної білизни

За потрееби

Матеріально відповідальні особи: заступник директора з господарства; комірник; вихователь- методист

 

19.

Здійснювати звірку залишків товарно- матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку

щоквартально

Матеріально відповідальні особи: заступник директора з господарства; комірник; вихователь- методист

 

20.

Здійснювати контроль за споживанням енергоносіїв відповідно до доведених лімітів

 

Щомісяч

но

заступник директора з господарства;

 

21.

Здійснювати звірку залишків продуктів харчування з даними бухгалтерського обліку

 

Щомісяч

но

комірник

 

22.

Надати до відділу освіти заявку на проходження курсів підвищення кваліфікації

 

До 05.09.2023

вихователь - методист

 

30.

Надати до відділу освіти дані про педагогічні кадри

 

До 15.09.2023

вихователь - методист

 

31.

Надати до відділу освіти заявку на аатестацію педагогічних працівників у 2023-2024н.р.

 

До 05.10.2023

вихователь - методист

 

32.

 

 

Надати до відділу освіти звіт по кадрах за формою 6 –ПВ-річний

 

грудень

директор ЗДО

 

33

Надати до відділу освіти статистичний звіт за формою 85-К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 03.01.

2024

директор ЗДО

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *