ЗДО №2, ”Дзвіночок”, Гайсин
Вінницька область, Гайсинський район

Результати моніторингу

 

 

УКРАЇНА

ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯСЛА-САДОК №2 «ДЗВІНОЧОК»

ЗДО №2 «ДЗВІНОЧОК»

                                                                                 Код ЄДРПОУ 26243148

НАКАЗ

06 листопада 2023 р.                           м. Гайсин                                             №53

 

Про проведення тематичного

вивчення стану роботи з

розвитку зв’язного мовлення

дошкільників.

 

На виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та плану роботи закладу дошкільної освіти  на 2023/2024 навчальний рік з метою вивчення стану роботи з розвитку мовлення дошкільників в групах 06-А, 06-Б,

 

НАКАЗУЮ:

 

1Створити робочу групу для проведення тематичного вивчення у складі:

голова –Тетяна БОЙКО, директор ЗДО;

заступник голови –Галина МАКОВЕЦЬКА, вихователь-методист;

члени групи –Лариса ПАШЕНКО, вихователь;

                        Олена МАРТИНЮК,вихователь.

                                                                            До 08.11.2023

2.Провести  з 20.11.2023 по 20.11.2023 тематичне вивчення стану роботи з розвитку зв’язного мовлення в старших групах (06-А, 06-Б)

                                                                            Робоча група

3. Галині МАКОВЕЦЬКІЙ, вихователю-методисту:

1) Розробити алгоритм перевірки та план щодо тематичного вивчення

                                 До 10.11.2023

2) Затвердити графік проведення тематичної перевірки.

                              До 14.11.2023

3) Узагальнити матеріали перевірки, скласти аналітичну довідку з питань, які підлягали перевірці та заслухати на педагогічній раді 28 листопада 2023 р.

До 27.11.2023

4. Підготувати проєкт наказу за результатами тематичної перевірки

Тетяна БОЙКО до 30.11.2023

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста.

Довідка

про тематичне вивчення стану роботи з  розвитку зв’язного мовлення в старших групах

Неможливо уявити належний рівень життєвої компетентності людини без оволодіння мовленням. Видатний педагог К. Ушинський зауважував, що рідне слово є основою розумового розвитку й скарбницею всіх знань. Проблема розвитку мовлення дитини завжди була однією з центральних в дошкільній освіті.

Керуючись завданнями визначеними у Базовому компоненті дошкільної освіти, програмі «Українське дошкілля» освітній напрям «Мовлення дитини»: діамонологічна компетентність, згідно річного плану роботи з  20.11- 24.11.23 року в старших групах було здійснено тематичне вивчення стану  розвитку зв’язного мовлення дошкільників.

Мета вивчення : засвоєння дітьми старшого дошкільного віку показників компетентності дитини за освітнім напрямком   «Мовлення дитини».

Методи вивчення: спостереження, педагогічний аналіз, бесіди з дітьми та вихователями, вивчення планування роботи, анкетування батьків. педагогів

Об’єкт вивчення: групи  06-А «Веселі колобочки» (вихователь Голуб Т.І.),  06-Б «Капітошка» (вихователь Дідицька А.С.).

Вивчення проводила вихователь- методист Маковецька Г.П.

Вивчення охоплювало такі питання:

1. Планування роботи з  мовленнєвого розвитку.

2. Організація та проведення занять  з мовленнєвого розвитку дітей відповідно до вимог програми «Українське дошкілля».

2.1Планування , доцільність використання форм і методів виховання та навчання.

2.2 Рівень ,знань, умінь і навичок дітей.

2.3 Робота з батьками щодо мовленнєвого розвитку дошкільників.

За указаний період вивчено відповідну документацію:

-        плани роботи вихователів;

-        картотеку дидактичного матеріалу з мовленнєвого розвитку;

-        опитування вихователів;

-        відвідано заняття та проведено бесіди з дітьми;

-        проведено анкетування батьків.

Освітні завдання плануються з урахуванням умінь дітей і вимог програми «Українське дошкілля» Теми, завдання, зміст та структура занять загалом відповідають віку, розвитку дітей і вимогам Програми. Робота спланована за режимними моментами відповідно тем тижня. Позитивно, що під час організації роботи з мовленнєвого розвитку при офлайн навчанні дітей вихователі (Голуб Т.І., Дідицька А.С..) планують та використовують групові, індивідуальні та колективні форми роботи. Заняття планують тематичні , інтегровані. Недостатньо планується робота з батьками щодо розвитку зв’язного мовлення, недостатньо консультацій як організувати мовленнєву роботу з дошкільниками вдома.

Результати вивчення свідчать, що у старших  групах створено належні умови щодо організації роботи з розвитку зв’язного мовлення дітей: спокійна, доброзичлива атмосфера в спілкуванні дорослих із дітьми й дітей між собою; виразна, емоційна, доступне мовлення вихователів; у групі зібрано й оформлено достатньо дидактичних ігор і вправ, які допомагають реалізовувати мовленнєві завдання, обладнані згідно з вимогами Програми куточки книги та самостійної театралізованої діяльності.

При організації роботи з дошкільниками враховується рівень мовленнєвого розвитку, індивідуальні особливості й уміння кожної дитини.

Згідно з методикою застосовуються продуктивні методи та прийоми навчання, кожен з яких має свою педагогічну доцільність, доповнює один одного й використовується у взаємозв’язку.

Навчально- мовленнєва діяльність в групах 06-А ,06-Б охоплює різні види (розповідання, бесіда, міркування) та слухання, які реалізуються на заняттях з розвитку мовлення та інтегрованих заняттях. Дошкільників навчають таким видам зв’язного мовлення: розповідь, опис, переказ, бесіда

На заняттях доцільно використовується роздатковий та демонстраційний матеріал, ігрові прийоми, індивідуальний та диференційний підходи до дітей. Всі вихователі систематично використовують інноваційні технології (ТРВЗ, інформаційно-ігрову технологію, мнемотехнологію).

Позитивно, що мовленнєві навички та вміння закріплюються в повсякденній роботі: проводяться індивідуальні бесіди, бесіди з підгрупами дітей, ігри-драматизації, показ настільного та лялькового театрів, читання художньої літерату,дидактичні ігри та вправи «Побудуй слово», «Розфарбуй слово», «Пояснялка»,. «Придумай речення», «Хто ким був? «Що спільного та відмінного»,  «Віконечко» (група 06-Б)

Вихователі Голуб Т.І., Дідицька А.С. володіють методикою організації та проведення мовленнєвої діяльності дітей, широко застосовують ігрові методи навчання. При проведені занять як форми організації обов’язкової, систематичної, унормованої в змісті та часі, продуктивної, контрольованої дорослим діяльності передбачають право дитини на добровільне входження та вихід із них.  Як позитивне, хотілося б відзначити проведення інтегрованих занять.

Результатом цієї роботи стали вміння дітей сприймати й розуміти українську мову.

 Діти доволі вільно спілкуються з дорослими й однолітками, уміють правильно та зрозуміло висловлюватись, чітко відповідати на запитання, вести діалог. Уживають звернення й етикетну лексику, уміють висловлювати прохання, вибачення, подяку, співчуття, умовляння, доведення, відстоювання, припущення, знаходять однодумців для реалізації своїх задумів (Група 06-А,06-Б). У більшості дітей групи 06-А,06-Б  достатній словниковий запас. Вони розуміють значення слів, правильно вживають слова та частини мови в реченні. Використовують слова, що позначають назви, особливості та дії. Користуються різними за будовою реченнями: простими та складними; уміють узгоджувати іменники з прикметниками та числівниками, вживати іменники в однині та множині, правильно вживати дієслова та сполучники. Не у всіх дітей мовлення виразне.  При перевірці, нажаль, виявлено  в 60% дітей порушення  звуковимови. В групі 06-А - 50% ,06-Б-10  % дітей проблеми із правильною звуковимовою.

Діти старшого віку  описують предмети (вдало використовується «Куб говорун»), придумують назви віршів, складають поширені речення за допомогою мнемодоріжок, речення з запропонованими словами чи за картинками, разом з тим не всі діти можуть вільно переказати твір, скласти розповідь за серією запропонованих картинок.

  Діти вільно спілкуються один з одним, з дорослими, знають казки, вірші, загадки, переказують казки та  оповідання, роблять звуковий аналіз , знають букви та читають в міру своїх можливостей. За листами оцінювання рівня мовленнєвого розвитку дошкільників, зробленого вихователями, з 12 дітей середній бал показника сформованості мовленнєвої компетентності дошкільників в групі 06-А становить більше 4бали 9дітей ; від 3 балів  до 3,9 – 3 дітей, що відповідає достатньому рівню.

В групі 06-Б з 5 дітей, що оцінювались  3 мають показник 2,5, 2,6 бали;  2дітей - 1,9. 1,7бали

За результатами аналізу занять , бесід з дітьми , у всіх дітей старшого дошкільного віку низький  рівень розвитку зв’язного мовлення

Проаналізувавши анкети для батьків «Мовленнєий розвиток дитини» виявлено, що батьки розуміють роль спільної роботи ЗДО та родини в  розвитку зв’язного мовлення дитини, приділяють належну увагу в сім’ї , спілкуються з дитиною, читають книги,мають дитячі бібіотечки, грають в мовленнєві ігри, слідкують за мовою дитини  та виправляють, шукають шляхів вирішення проблем у мовленні дитини

В 10% відсотків сімей не грають з дітьми в мовленнєві  ігри. Є й такі, що не займаються мовленнєвим розвитком дітей,  книги читають , але без подальшого обговорення з дітьми та переказування..

Водночас під час вивчення роботи вихователів із дітьми було виявлено ряд недоліків.

1. На заняттях переважають прямі способи впливу на дитину – словесні, а практичні методи застосовуються обмежено.

2. Необхідні зміни у плануванні роботи з мовленнєвого розвитку:   

-        недостатньо плануються заняття зі складання розповідей та переказу оповідань і, як наслідок,  70% у дітей недостатньо сформовані навички описового мовлення, складання розповідей та переказу літературних творів.

3.Створити умови для покращення вмінь дошкільників складати розповіді за серією сюжетних картинок( використання коректурних таблиць, карт розумових дій)

4.Не достатньо  ведеться робота з батьками над покращенням звуковимови дітей , розвитку зв’язного мовлення.

На основі зазначеного можна зробити висновок: робота з розвитку зв’язного мовлення дітей проводиться на задовільному рівні, хоча й потребує певних змін та умов

Із метою покращення рівня роботи з розвитку зв’язного мовлення дошкільників вихователям   Голуб Т.І., Дідицької А.С. :

1.      Проводити роботу щодо збагачення монологічного мовлення дітей, складання описових розповідей за зразком вихователя, розповідей на запропоновану тему, переказів оповідань, казок.

Термін:постійно.

2.Не обмежувати активності дітей на заняттях, даючи можливість кожній дитині обдумати відповідь, довести її до логічного завершення, передбачити варіативність. Уникати трафаретних відповідей.

Термін: Постійно

3.Уникати переваги прямих способів впливу на дитину, широко застосовуючи практичні методи роботи з дітьми: проблемні завдання, роботу з картами розумових дій , коректурними таблицями, асоціативними картами, проблемними ситуаціями.

Термін: постійно.

5.Систематично планувати та проводити індивідуальну роботу з мовленнєвого розвитку  ( Бузівака Аня,Кирилюк Даша,Матушко Ярослав(06-А),Зарубенко Дарій(06-Б)

Термін : постійно.

6. Вихователям групи 06-А «Веселі колобочки»( Голуб Т.І.), групи 06-Б «Капітошка» Дідицька А.С. надати батькам консультативну допомогу , як покращити зв’язне  мовлення дитини . 

Термін: до 16.12.23р.

 

 

Логін: *

Пароль: *