ЗДО №2, ”Дзвіночок”, Гайсин
Вінницька область, Гайсинський район

Патріотичне виховання

 • Будь свідомим громадянином України, пишайся тим, що ти – українець.
 • Поважай і люби свій народ, свою землю, свою історію і культуру.
 • Дорожи честю української символіки, знай Гімн України і достойно його виконуй.
 • Шануй пам’ять своїх предків і тих, хто впав у боротьбі за волю України.
 • Люби своїх сестер, братів, поважай старших.
 • Підтримуй українські звичаї і традиції своєю участю у них.
 • Виховуй себе ввічливим, культурним, грамотним і сильним.
 • Гідно поводься у громадських місцях, на вулиці, не забувай, що ти – представник української нації.
 • Поважай культуру, звичаї і мову інших народів.
 • Будь впевнений: мати і Україна – то найсвятіші слова.

 • Екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам'яток, визначних місць
 • Розповіді вихователя
 • Бесіди з цікавими людьми
 • Екскурсії
 • Спостереження
 • Розгляд ілюстративних матеріалів
 • Читання та інсценування творів художньої літератури
 • Слухання народної, класичної, сучасної музики
 • Розглядання творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва
 • Розв'язування проблемних ситуацій
 • Запрошення членів родин у дитячий садок
 • Спільні з родинами виховні заходи
 • Виставки, конкурси
 • Свята,  розваги

Принцип  природовідповідності  виховання  означає врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх анатомічних, фізіологічних, психологічних, національних і регіональних особливостей.

Принцип   культуровідповідності,  який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.

Принцип етнізації виховного процесу означає наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина. 

Принцип  гуманізму  означає сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання Його права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, створення умов для формування кращих якостей та здібностей дитини, джерел її життєвих сил (в центрі уваги перебуває дитина з її потребами, запитами, можливостями і здібностями); повага до особистості дитини, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довір'я до неї; виховання гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої, милосердної.

Принцип демократизму передбачає, що учасники виховного процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції.

Принцип інтегративності передбачає єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості. Організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного навчання батьків. Здійснення гуманних, стійких і єдиних вимог до дітей з боку різних соціальних інститутів, посилення педагогічного впливу на них, підвищення спільними зусиллями ефективності виховного процесу.

Принцип безперервності виховання  означає забезпечення цілісності і наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини. Нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формування цілісної та всебічно розвиненої особистості.

 • повага до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу;
 • працьовитість;
 • висока художньо-естетична культура;
 • патріотична самосвідомість та громадянська відповідальність, готовність працювати для розквіту Батьківщини, захищати її;
 • повага до Конституції, законів Української держави;
 • досконале знання державної мови.
 1. Звертайте увагу дитини на красу рідного міста;
 2. Разом із дитиною беріть участь у праці з упорядкування й озеленення територій дитячого садка, свого двору;
 3. Учіть дитину правильно оцінювати свої вчинки і вчинки інших дітей;
 4. Читайте книжки про Батьківщину, її героїв, традиції, культуру свого народу;
 5. Закріплюйте знання про рідне місто, його культурні та історичні цінності;
 6. Виховуйте в дитини почуття власної гідності як представник свого народу, толерантне ставлення до інших національностей;
 7. Дати дітям уявлення про нелегку історію України, виховуйте почуття гордості за своїх предків, вдячності за їхні подвиги.

 

                                                                                     В. Сухомлинський

Патріотичне виховання – це планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до Батьківщини.

Таке виховання включатиме розвиток любові до Батьківщини, національна самосвідомості, й гідності, дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій, відповідальності за рідну природу. Патріотичне виховання дошкільнят має вирішувати ширше коло завдань, ніж ті, що зазначені. Це не лише виховання любові до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, але виховання шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави, загальнонародних свят.

Виховання любові до Батьківщини, до своєї Вітчизни – завдання надзвичайно складне, особливо коли мова йде про дітей дошкільного віку. Дошкільний вік як період становлення особистості має свої потенційні можливості для формування вищих моральних почуттів, до яких і відноситься почуття патріотизму.

Справді, якщо патріотизм – це почуття приязні, відданості, відповідальності і до своєї Батьківщини, то дитину ще в дошкільному віці необхідно навчити бути приязною (до чого-небудь, бути відповідальною в її малих справах, вчинках). Перш ніж дитина навчиться співпереживати бідам та проблемам Батьківщини, вона повинна навчитися співпереживанню взагалі як людському почуттю. Захоплення просторами країни, її красою та природними багатствами виникає тоді, коли дитину навчили бачити красу безпосередньо навколо себе. Також, перш ніж людина навчиться трудитися на благо Батьківщини, необхідно навчити її добросовісно виконувати трудові доручення, прищеплювати любов до праці.

 

 

 

Тема тижня: "Україна - рідний край, про це ти завжди пам'ятай"
СИНЬО-ЖОВТИЙ ПРАПОР УКРАЇНИ

Синьо-жовтий прапор України –
Це безхмарне небо, синє-синє,
А під небом золотіє нива,
І народ – і вільний, і щасливий.
 
Прапор, як святиню, любі діти,
Треба шанувати й боронити.
Прапор – символ нашої держави,
Він для всіх ознака сили й слави.
Наталка Поклад

 

 

 

Логін: *

Пароль: *