ЗДО №2, ”Дзвіночок”, Гайсин

Звіт директора про роботу у 2017-2018 н.р.

ЗВІТ

Директора (завідувача) ЗДО №2 «ДЗВІНОЧОК» 

Бойко Тетяни Петрівни

перед колективом та громадськістю 01.06.2018 р.

        1.Загальні положення

       На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість звітувати перед Вами, шановна батьківська громадськість та колеги про свою діяльність як керівника ЗДО №2.

     Як завідувач, у своїй діяльності я керувалась Статутом нашого закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими обов’язками завідувача, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника  закладу.

       Відповідно до законодавства я здійснюю загальне керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

      У поточному навчальному році мої управлінські рішення та дії, як керівника закладу були спрямовані головним чином на:

- якісну реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту й обсягу;

- контроль за відповідністю застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання й навчання дітей в закладі;

- формування мережі, комплектування груп відповідно до запиту батьків;

- дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- підтримку ініціатив, як з боку батьків так і збоку працівників закладу щодо вдосконалення освітнього процесу;

- виконання річних завдань;

- складання бюджетного запиту на рік;

- організацію роботи щодо охоплення навчанням дітей 5річного віку та обліку дітей у мікрорайоні;

- контроль за організацією роботи консультативного центру для батьків 5-тирічок, які не відвідують заклади дошкільної освіти.

    Стратегічною метою управлінської діяльності моєї та адміністративної ланки закладу стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку та самоактуалізації особистості дитини, реалізація особистісно-орієнтованого навчання та виховання, їх оздоровлення в умовах закладу.

   Заклад дошкільної освіти ясла-садок №2 «Дзвіночок» Гайсинської міської ради заснований у 1964 році.

Юридична адреса закладу: 23700, Вінницька область, м. Гайсин, вул.1 Травня, 30.

    Заклад розрахований на 220 місць, у 2017/2018 н. р. його відвідували 333 дитини, які укомплектовані в 13 груп: 4 групи дітей раннього віку та 9 груп передшкільного віку. Групи комплектуються за віковими ознаками.

   Зарахування дітей до закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження дитини.

    Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, режим роботи – з 8.00 до 17.00, але є чергові групи, які працюють з 7.00 до 17.30 та цілодобова група.      

       Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2003 року №305, іншими нормативно-правовими актами та власним статутом.

         Головною метою ЗДО №2 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у вихованні, догляді та оздоровленні дітей дошкільного віку, створення умов для їх фізичного,  розумового і духовного розвитку. У 2017/2018 н. р. колектив закладу працював над вирішенням завдань:

1.Забезпечення систематизації змісту і засобів навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля». Створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для здобуття якісної освіти дошкільниками. Забезпечення наступності у реалізації завдань економічного, патріотичного виховання між дошкільною та початковою ланками освіти.

2.Продовження роботи з формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільників в контексті формування в дітей культури міжнаціонального спілкування, здійснення патріотичного виховання, формування національного типу особистості шляхом залучення дітей до культури та народного мистецтва.

3.Продовження роботи над формуванням адаптованого сучасного освітнього середовища, сприятливого для гармонійного розвитку дитини та виховання у неї культури здорового способу життя.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створення ігрового предметно-розвивального середовища, створенням необхідних умов для розвитку потреб  і інтересів кожної дитини для її духовного зростання, фізичної досконалості.

Реалізація освітніх завдань здійснюється на засадах особистісно- орієнтованої моделі організації  педагогічного процесу.

Протягом 2017–2018 навчального року здійснювала управління закладом, дотримувалась посадових обов’язків, законодавства України та інших розпорядчих актів, що регламентують роботу закладів дошкільної освіти. Як керівник, звертала увагу на дотримання всіма учасниками освітнього процесу норм чинного законодавства та досягнення очікуваного кінцевого результату.

            2.Кадрове забезпечення закладу.

     ЗДО повністю укомплектований педагогіч­ними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагоги  мають  спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров'я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.

     В закладі працюють 69 працівників, з них – 26 педагогів, 6 з яких мають вищу  категорію, 3 – І к., 5 – ІІ к., 2 педагоги мають педагогічні звання. В штаті є  вихователь-методист, вихователі,  інструктор з фізкультури, практичний психолог, соціальний педагог, сестра медична з дієтичного харчування, музичні керівники, сестри медичні старші.

     Відповідно до перспективного плану-графіку курсової перепідготовки у 2017/2018 н. р. підвищили свою фахову майстерність 3 педагоги: Михайлик В.В., Лавренюк А.А., Довженко В.В., було проатестовано 2 педагога: В.Л.Пташку – на відповідність раніше встановленій вищій категорії та Сушко Н.Г. – на відповідність раніше встановленому 9 тарифному розряду.

     Адміністрація закладу  диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвід­ченого педагога-майстра, створюючи усі умови для розкриття їх творчого потенціалу. Робота з молодими спеціалістами проводиться індивідуально та згідно з планом школи для молодих вихователів «Секрети педагогічної майстерності». У роботі школи молодого вихователя брали участь Михайлик В.В., Лавренюк А.А. , Штойко М.С. На роботу молодих педагогів позитивно вплинула відновлена система наставництва. Виходячи з підбору кадрів, можемо зробити висновок, що в нашому ЗДО  є все, що складає підґрунтя зразкової діяльності закладу, бо творчу дитину може виховати лише творчий педагог.

        Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо - є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків, а адміністративно-технічний персонал та спеціалісти премію до дня професійного свята, а також всі працівники закладу отримали премії з нагоди Новорічних та різдвяних свят.

                        3.Методична робота

          Методична робота в ЗДО спрямована на вирішення пріоритетних завдань, на інформування педагогів щодо результатів сучасних наукових досліджень у галузі педагогіки, психології, застосування новітніх інноваційних технологій, на підвищення кваліфікації педагогів через проведення семінарів, ділових ігор, педагогічних рингів, тренінгів і т. д.

      У річному плані роботи закладу були передбачені різні дієві форми роботи з педагогічними працівниками,  дане питання обговорювалося на педагогічних годинах, семінарах-практикумах, під час проведення групових та індивідуальних консультацій для вихователів. Також педагоги закладу значно підвищували свій професійний рівень, готуючи та відвідуючи протягом року районні методичні обʼєднання,  школу педагогічного досвіду, майстер-класи.

          На базі закладу у 2017/2018 н. р., відповідно до плану роботи управління освіти, фізичної культури та спорту було проведено семінар практичних психологів  на тему «Психологічна готовність до школи», методичні об’єднання для вихователів І молодших груп «Театральна мозаїка», вихователів молодшого та середнього віку «Художньо-творча діяльність, як провідний засіб естетичного виховання», старшого дошкільного віку «Економічне виховання дітей старшого дошкільного віку», музичних керівників «Розвиток креативних здібностей дитини під час самостійної музичної гри», на базі закладу також було проведено конкурс «Вихователь року 2018», де вихователь Міщенко Л.П. посіла 3 місце. У 2017/2018 н. р. максимально активізовано діяльність педагогів, створено необхідні умови для їх творчих пошуків, безперервного вдосконалення фахової майстерності.

    У 2017/2018 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради. Найактуальнішими були такі: «Виховуємо патріотизм засобами народознавства» та «Соціально-фінансова освіта дошкільників».

    В минулому навчальному році в закладі було проведено фронтальну перевірку стану освітнього процесу в групах раннього віку, тематичну перевірку рівня сформованого первинного економічного досвіду старших дошкільників, підсумковий контроль щодо сформованості шкільної зрілості старших дошкільників та ряд оперативних контролів. Висновки перевірок позитивні.

       Важливим завданням в системі методичної роботи та підвищення фахової майстерності педагогів є атестація. За планом атестації, проводились творчі звіти педагогів, презентації роботи за звітній період.

     Документація ведеться відповідно до «Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах»  , затвердженої наказом Міністерства освіти  і науки молоді та спорту України №1059 від 01.10.2012 р.

    Всі документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охай­но, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення. Зібрані та систематизовані нормативно-правові документи щодо діяльності закладу.

В своїй педагогічній діяльності заклад керується принципом гуманістичної спрямованості педагогічного процесу, при якому взаємодія педагогів з дітьми будується на педагогіці співробітництва.

                     4. Організація освітнього процесу

 Освітній процес у нашому закладі здійснюється відповід­но до Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля.»

Педагогічний колектив у минулому навчальному році працював активно, з творчим натхненням і намагався виконати поставлені завдання відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».        Розвивальний простір закладу побудований згідно  програмно-методичних вимог та з обов’язковим урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. Кожна вікова група поділена на розвивальні ігрові осередки -  центри дитячої активності, організація роботи в яких здійснюється на основі їхнього особистого вибору.

Для покращення розвивального, ігрового середовища придбано сучасний ігровий та дидактичний матеріал.

На території закладу створені об’єктивні передумови для формування у дітей перших уявлень про природу: квітники, невеликий фруктовий сад, город, куточки лісу, пташинне містечко, штучні водойми, куточок «Пори року» , екологічна стежина.

Організація інноваційної діяльності ЗДО здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000 р.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від основних ліній Базового компоненту дошкільної освіти.  Наше завдання – наповнити цікавим змістом усю життєдіяльність дитини  впродовж дня, тижня, року, вікового періоду, що повною мірою забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованої моделі  дошкільної освіти ,  орієнтує педагогів на те , що у центрі уваги має бути не педагог як організатор освітнього процесу, а дитина, якісні та кількісні зміни  що відбуваються з нею від народження до 6(7) років і втілюються  в різних формах активності, особливостях поведінки та діяльності на різних вікових етапах, у різних сферах  життєдіяльності.                            

Театралізована діяльність посідала належне місце серед інших видів діяльності: інсценування народних казок, жартівливих пісеньок, проведення свят з елементами інсценізації, ігри-драматизації, розваги, настільні , пальчикові, тіньові театри, ігри-вправи з використанням ТРВЗ. Надзвичайно дієвим було участь дітей та дорослих (вихователів, батьків ) у фестивалі театральної творчості та відвідування з дітьми лялькових вистав, під час яких малята могли відчути неповторну атмосферу справжнього театру. На жаль, вихователі частіше використовували інсценізації (точне послідовне відтворення літературного твору), рідше ігри-драматизації, що дають можливість дітям імпровізувати, самовиражатися, ділити ролі, самим творити виставу. Роботу в цьому напрямку слід продовжити в наступному навчальному році.

  Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей та рівень засвоєння вихованцями знань, умінь, навичок відповідно до програмових вимог свідчать про стійку динаміку зростання показників всебічного розвитку дітей. Діти мають достатній обсяг знань для подальшого засвоєння шкільної програми.

 Для реалізації природних нахилів , здібностей та інтересів дітей протягом 2017/2018 н. р. ефективно працювали гуртки:

 • Народознавчий «Калинонька» (керівник Пташка В.Л.;
 • Природничий (керівник Лавренюк А.А.);
 • «Барвиста радість» (керівник Дідицьа А.С.)

    Як керівник, я приділяю значну увагу забезпеченню безпечних та нешкідливих умов виховання дітей. В річному плані окремим розділом щорічно планується робота з безпеки життєдіяльності та виконується працівниками ЗДО у повному обсязі. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу.

     У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу, для роботи всіх категорій працівників та дітей.      Весь освітній процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю директора, відповідальних осіб, комісії з охорони праці.  Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ЗДО  у 2017/2018 н.р. мав комплексний характер і вчасно здійснювався адміністрацією. У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

    Протягом року не зареєстровано випадків травмування дітей. Виробничого травматизму серед працівників не було. Проте зареєстровано 6 випадків побутового травматизму працівників. Облік і розслідування нещасних випадків проводились згідно з чинним законодавством. З метою усунення недоліків в організації роботи щодо попередження побутового травмування працівників спланована певна робота.

    Значна увага приділяється питанню валеологічного виховання та безпеки життєдіяльності вихованців. Робота в цьому напрямку здійснювалася згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти: було проведено Тиждень безпеки життєдіяльності дитини, Тиждень знань з ОБЖД, День ЦЗ.         

    З метою ефективного вирішення завдань щодо фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі було проведено низку заходів, які носили науково-методичний і практичний характер. Для педагогів міста було проведено заняття з використанням степ платформ. Під час заняття вихователі поглибили знання щодо використання нових інноваційних технологій в оздоровчій роботі з дошкільниками.

               5.Соціальний захист та медичне обслуговування.

       Одним із пріоритетних напрямків мене, як керівника є забезпечення соціального захисту, збереження і зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

        Велику увагу приділяю наданню соціальної підтримки та допомоги дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітям, які виховуються в неповних сімях.

        В закладі суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах. У нас створені всі умови для реалізації державних гарантій дітям різних соціальних категорій на отримання дошкільного виховання, здобуття якісної освіти на рівні, що відповідає їх здібностям та можливостям.

      Робота щодо соціального захисту дітей проводилась соціальним педагогом Крутобережною М.Ю. планомірно, відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенції про права дитини.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2017 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ЗДО. Були розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами.      Пріоритетними напрямками в роботі соціальної служби у 2017-2018 н.р. було: охорона психологічного та фізичного здоров’я дітей, захист їх прав, створення оптимальних можливостей для реалізації власного потенціалу кожної дитини.

      В закладі є 2 медичних кабінети. Вони укомплектовані всім необхідним для роботи. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Здійснення медичного супроводу дітей, надання їм у разі потреби невідкладної медичної допомоги відбувається відповідно до нормативно- правових документів. Антропометричні вимірювання проводяться 1 раз на квартал у присутності вихователя групи. Раз на рік проводиться поглиблений огляд дітей із залученням фахівців дитячої поліклініки. Систематично здійснюється спільний контроль медперсоналу та педагогів за фізичним розвитком дітей.

                     6. Організація харчування

         Організація харчування в ЗДО проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»; від 22.06.2005 № 507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 № 1243», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», інструктивного листа  Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 № 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»,  від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах». 

      В закладі проводилась постійна планомірна робота щодо організації харчування дітей.  Здійснювався постійний контроль за роботою з організації харчування. За результатами контролю видано відповідні накази.

      Для правильної організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню.  Проводився аналіз виконання норм харчування 1 раз на 10 днів. Регулярно проводилось зняття проб готової їжі, відбирались добові проби, велась вся необхідна документація щодо організації харчування дітей.

       Здійснювався суворий контроль за умовами зберігання, дотриманням строків реалізації продуктів харчування та технологією приготування їжі, проводився громадський контроль.

       Комірник забезпечував оптимальний та різноманітний набір продуктів харчування у ЗДО. Приймались продукти харчування від постачальників відповідно до вимог згідно цін, які вказані в специфікації.

       Своєчасно замовлялись продукти харчування, виходячи з наявності їх залишків у коморі.

        На основі накопичувальної відомості обліку витрати продуктів на одну дитину проводився аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування.

      Директором видані відповідні накази, з якими були ознайомлені працівники закладу, а саме: наказ «Про організацію харчування дітей у 2017/2018  навчальному році», наказ «Про аналіз харчування за 2017 рік»; накази «Про виконання норм харчування», (щокварталу) та інші.

        Аналіз харчування дітей  за перше півріччя 2018 року показав, що  середнє виконання щоденних норм продуктів харчування становить 87%. Норми з основних продуктів ( м'ясо, масло, риба, сир твердий, творог, крупи, яйця, хліб, цукор, картопля) виконано на 100%.

        На підставі вищевикладеного аналізу харчування дітей у закладі та з метою покращення організації харчування у 2018 році здійснювався моніторинг виконання натуральних норм харчування, вартості харчування дітей .

      З метою  збереження здоров'я дітей та запобігання виникнення захворювань, організації якісного та повноцінного харчування  вихованців  були організовані консультації для батьків,  дане питання розглядалось на батьківських зборах; в групах оформлені інформаційні матеріали щодо організації харчування дітей, батьки були ознайомлені зі змінами в законодавстві щодо оплати за харчування дітей.

      Я, як керівник постійно тримаю на контролі організацію раціонального харчування  в закладі. Результати контролю обговорюються на оперативних нарадах, обговорюються питання щодо покращення роботи з цього питання.

 

Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей під час організації харчування.

Виховання культурно-гігієнічних навичок проходить на позитивному емоційному фоні. Робота ведеться систематично в повсякденному житті, проводяться бесіди під час відповідних занять на валеологічні теми, використовується в освітньому процесі художнє слово, народний фольклор (потішки, примовки) для створення позитивних емоцій в дітей у процесі засвоєння певних культурно-гігієнічних навичок. Діти знають основні вимоги до режиму та гігієни харчування, виконують правила культурної поведінки за столом, використовують доцільні способи споживання різних продуктів харчування. У групах дітей перед шкільного віку є куточки чергових. Чергові самостійно накривають на стіл, прибирають посуд після їжі.

                  7. Організація роботи з батьками

      В закладі проводяться загальні та групові батьківські збори, засідання «Клубу молодих батьків», тренінги для батьків. Педагоги, психологи знайомлять батьків з проблемами кожного вікового періоду, відповідають на найактуальніші запитання щодо виховання та навчання дошкільників саме в родині. З метою підвищення рівня педагогічної компетентності батьків в ДНЗ проводяться виставки, консультації, ознайомлення з педагогічними виданнями. У батьківських кутках вихователі, практичний психолог. Соціальний педагог розміщують інформацію з порадами щодо розвитку, навчання та виховання дітей відповідно до завдань, над якими працюють педагоги в навчальному році. Намагаюся дати вихователям цікавий матеріал для розміщення в батьківських кутках. За минулий рік скарг на роботу колективу до завідувача ЗДО, відділу освіти не надходило.

                         8.Матеріально-технічна база

         ЗДО №2 – є комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Будівля закладу прийнята в експлуатацію більше 50-ти років назад, але незважаючи на термін та зношеність, адміністрація разом з колективом працює над підтриманням її у робочому стані та над удосконаленням матеріально-технічної бази

         Загальний стан території відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Заклад дошкільної освіти  розміщений в двох двоповерхових корпусах. На території закладу функціонує 13 ігрових майданчиків. Їх оснащення теж відповідає санітарно-гігієнічним, педагогічним та естетичним нормам, травмобезпечне для дітей. Ігрові майданчики забезпечені пісочницями, столами, лавами, драбинками для лазіння, гойдалками, каруселями. Обладнання перевіряється на безпеку. Цього року встановлено альтанку, 2 ігрових комплекси, гойдалки, дитячі машини, столики, лавки, але одна група на сьогоднішній день ще залишається без літнього павільйона, де діти могли б сховатися від сонечка та дощу. Територія закладу озеленена. Висаджені фруктові дерева, розбиті квітники, в яких безперервно цвітуть квіти та городи, де висаджено городні культури. Групові кімнати, кабінети обладнані відповідними меблями, технічними засобами навчання. Відповідно до вікових особливостей дітей в групах обладнано куточки: книги, природи, чергування, СХД, ігрові, національні, художньої праці. Наочні посібники та дидактичний матеріал виготовлено руками вихователів та придбано за сприяння батьківської громадськості та самих працівників. Намагаюся багато зусиль докласти для того, щоб імідж нашого садка був добрим. В кожній віковій групі – затишок, наближений до домашнього. Але нам ще є над чим працювати. Потребує капітального ремонту коридор ІІ корпусу, система опалення в обох корпусах, утеплення приміщення закладу, встановлення пожежної сигналізації, обробка даху обох корпусів вогнетривким розчином, заміна унітазів в з-х групах, встановлення огорожі на господарчому дворі, заміна вхідних дверей.       

      У 2017-2018 навчальному році дещо поповнились музично-спортивні зали, фізкультурні осередки груп спортивним інвентарем та обладнанням, дидактичним матеріалом, але його замало  . Також залишається проблема в оснащенні спортивним інвентарем спортивного майданчика.

        За період з 01.09.2017 р по 31.05.2018 р в ЗДО №2 « Дзвіночок » були проведені такі роботи:

 • Косметичний ремонт в усіх групових приміщеннях, кабінетах, коридорах.
 • Пофарбовано підлоги в шести групах, залах, коридорах, кабінетах, стелю та інвентар на харчоблоці.
 • Проведено заміну всіх батарей на нові в групі « Веселка ».
 • Переобладнано кладову під кабінет діловода.
 • Виготовлено та встановлено шість пісочниць, що закриваються.
 • Проведено ремонтні роботи павільйонів в кількості трьох штук.
 • Виготовлено фундаменти під дитячі будиночки, столи та ін.

Закуплено матеріалів:

 • Фарби та лакофарбних виробів на суму 16135.00 грн.
 • Посуду (відра, тарілки, чашки, каструлі алюмінієві та інше кухонне приладдя) на суму 41993.00 грн.
 • Матеріалів для ремонтних робіт водяної, каналізаційної, теплової та електросистем, ремонту насосних станцій (змішувачі, крани, шланги, арматура до унітазів, тени для бойлерів, автоматика до насосних станцій, електролампочки, електроавтоматик, запчастини до мотокоси та ін. на суму 21024.00 грн.
 • М’якого інвентаря  (тюль, штори, скатерки, рушники, килими) на суму 27800.00 грн.
 • Канцелярських товарів та послуг Гайсинської районної друкарні

на суму 27881.19 грн.

 • Матеріалів для ремонтних робіт (цемент, шифер, лист оцинкований, шпаклівка, грунтівка та ін..) на суму 11958.60 грн.
 • Засобів з ПБ та ОП (пожежний рукав, дзвінки ручного бою, килимки, галоші та рукавиці діелектричні) на суму 5000 грн.
 • Мийних засобів (порошок пральний, миючий засіб «ГАЛА», сипучий порошок, сода кальцинована, мило, засоби для дизинфекції ) на суму 39354.46 грн

     Також придбано за державні кошти:

 • Оргтехніка на суму 45000.00 грн.
 • Меблі – 37500.00 грн.
 • Холодильник – 9500.00 грн.

    Була надана благодійна допомога у вигляді товарів (3 дитячих шафи, 5 килимових доріжок, двохмісна гойдалка, альтанка, 3 магнітних    дошки, тюлі – 4 шт., стенди, фігурки ландшафтного дизайну),  на суму 48200.00 грн.

        Кошторис на 2018 рік складає 9млн.821тис.897 грн., з них – 8млн.902тис.899 грн. становить загальний фонд та 918тис.998 грн –    спеціальний фонд.

     5 млн.100 тис. заплановано на зарплату працівникам закладу, 1млн.531 тис.648 грн. – на продукти для харчування дітей.

     360 тис. грн. виділено на придбання матеріалів обладнання та інвентаря.

     551 тис.160 грн. – на обслуговування котельні.

     23 тис. 866 грн. – водопостачання.

     262 тис.223 грн. – оплату електроенергії.

     370 тис. грн.. – оплата послуг.

         Я, як керівник прагну, щоб наш з вами заклад залишався тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись,      виховуватись, реалізувати свої здібності, весело і щасливо жити та бути здоровими.

 

Логін: *

Пароль: *